Usluge

Servis i baždarenje sigurnosnih, dišnih, protulomnih i ostalih ventila uz izdavanje certifikata

Pregled i inspekcija sigurnosnih ventila i sigurnosnog pribora opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom visoke razine opasnosti N.N. br. 75/2020 uz izdavanje Izvješća o inspekciji i podešavanju sigurnosnih ventila, temeljem akreditacije Hrvatske akreditacijske agencije Potvrda br. 6402

Servis i pregled opreme plinskih instalacija kao što su regulatori, blokadni i sigurnosni ventili

Nadzor i konzalting usluge kod instrumentacije, regulacije i mjerenja protoka fluida