Prodaja

Naš prodajni program

Sigurnosni ventili tip D
sa slobodnim ispuhom

Sigurnosni ventil tip B/F
sa slobodnim ispuhom

Sigurnosni ventil tip 6301
prirubnički , materijal kućišta EN GJS 250

Oprema za plin

Elektromagnetski ventili DN 15 – DN 100

Regulatori tlaka plina DN 15 – DN 100

Filteri DN 15 – DN 200

Elektromagnetski ventili
za vodu, zrak, ulje

Priključci DN 3/8“ – DN 3“