"Procesna oprema" vlasnik je Certifikata o sukladnosti u skladu s "Pravilnikom o tlačnoj opremi" iz NN br. 135/05, 44/06 i 126/08 za

PROJEKTIRANJE I PROIZVODNJU VENTILA SIGURNOSTI I SKRETNICA SIGURNOSNIH VENTILA